Jesteśmy rodzicami 5-letniego Autysty, którego Pani Agnieszka Gut była terapeutą wspierającym, w przedszkolu integracyjnym, przez blisko 2 lata. W tym, jakże ważnym  dla nas i dla naszego dziecka okresie była podporą i ostoją nie tylko dla Oliviera, ale także  dla całej grupy przedszkolnej, która musiała się zmierzyć z trudnymi, czasem niezrozumiałymi zachowaniami naszego syna. Wspierała dzieci swoją wiedzą logopedyczną, doświadczeniem pedagogicznym, a także otaczała troską i opieką, której nie powstydziłaby się niejedna matka. Poprzez zajęcia indywidualne przekazywała rzetelnie swoją wiedzę teoretyczną, a będąc z dziećmi w grupie uczyła prawidłowych wzajemnych relacji, poszanowania i empatii . Dla nas rodziców dała się poznać jako osoba kompetentna, mądra życiowo, komunikatywna i elokwentna. Agnieszka Gut – terapeuta idealny. Potrafi karać i nagradzać, zawsze wita i żegna dziecko z uśmiechem, przez co daje wyraz profesjonalnemu podejściu do swojej pracy.