Pani Agnieszka Gut była „terapeutą cieniem” naszego 4-letniego syna przez 9 miesięcy w przedszkolu z oddziałem integracyjnym Ala Ma Kota.

Dzięki pracy Pani Agnieszki udało się wprowadzić Janka do kilkunastoosobowej grupy, co było o tyle trudne, iż jego wcześniejsze doświadczenia to obcowanie z 4-osobową grupą terapeutyczną.

Proces adaptacji przeszedł bez najmniejszych problemów zarówno w kwestii nowego miejsca jak i integracji z grupą.

W codziennych kontaktach Pani Agnieszka była bardzo dużym wsparciem dla Janka. Dla nas jako rodziców była nieocenionym źródłem informacji odnośnie funkcjonowania dziecka w grupie oraz na zajęciach terapeutycznych prowadzonych w przedszkolu.

Dzięki obserwacjom i wskazówkom otrzymanym od Pani Agnieszki możliwe było bieżące modyfikowanie programu terapeutycznego oraz przygotowanie się na postępowanie w sytuacjach nietypowych bądź „trudnych”.

Możemy polecić Panią Agnieszkę jako osobę zaangażowaną, kompetentną i otwartą na współpracę.