Absolwentka psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Psychologia Transportu na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, gdzie prowadziła cykle treningów umiejętności społecznych, Poradni Zdrowia Psychicznego Centralnego Szpitala Klinicznego MSW, Stowarzyszeniu Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, Rodzinnym Centrum Edukacyjnym EduStrefa, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej LAUDAME, gdzie pracowała z dziećmi ze spektrum autyzmu. Obecnie pracuje z osobami niepełnosprawnością intelektualną, a także przewlekle chorymi psychicznie. Swoją pracę opiera na budowaniu relacji pełnej zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Stale poszerza swoją wiedzę w celu udzielania jak najbardziej profesjonalnej pomocy osobom potrzebującym.