O porozumieniu Rodzic-Dziecko

Porozumienie => komunikacja => wymiana Komunikacja oznacza wymianę, łączność, wzajemną rozmowę. Dopiero wzajemny, obustronny przekaz informacji jest podstawą porozumienia, czyli wzajemnego zrozumienia tego, co chcemy sobie przekazać. Najwłaściwsza postawa rodziców to akceptacja i okazywanie miłości.

Gotowość szkolna i sposoby jej badania

O gotowości szkolnej dzieci i sposobach jej badania. Od roku szkolnego 2014/2015 obowiązkiem szkolnym zostaną objęte wszystkie dzieci, które ukończyły siedem lat oraz sześciolatki urodzone w pierwszym półroczu 2008 r. Dzieci, mimo iż są w tym samym wieku mogą być w różnym stopniu przygotowane do rozpoczęcia nauki szkolnej. Dojrzałość szkolna jest pojęciem pomagającym ustalić przygotowanie dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej.

Słowa otuchy innych rodziców

„Kiedy po raz pierwszy usłyszałem słowa „integracja sensoryczna” i „niskie napięcie mięśniowe” użyte w odniesieniu do mojej córki, Julii, nie wiedziałem, co one oznaczają, i nie przywiązywałem do nich większej wagi, uważając je za kolejny przykład nadopiekuńczości mojej żony.

Wady wymowy i ich przyczyny

Aby dziecko mogło bez przeszkód porozumiewać się z otoczeniem powinno właściwie odbierać i rozumieć kierowane do niego słowne komunikaty oraz posiadać umiejętność ich nadawania. Z różnych przyczyn zaburzeniu może ulec tak odbiór, jak i rozumienie mowy, a to z kolei może skutkować wolniejszym nabywaniem umiejętności tworzenia ustnych wypowiedzi.

ABC autyzmu

Autyzm – czym jest owo zaskakujące, intrygujące i nieprzewidywalne zaburzenie, które w swych skutkach potrafi być bardzo drastyczne? Jakie są jego charakterystyczne cechy i po czym możemy poznać osobę dotkniętą autyzmem? Niski poziom interakcji społecznych, zaburzenia w motoryce oraz komunikacji, brak zainteresowania innymi osobami to tylko niektóre z całego spektrum objawów tego zaburzenia.

Terapia ręki

Nasze ręce to doskonałe narzędzia wyspecjalizowane w wielu zadaniach, tych dnia codziennego jak i czynności wymagających niezwykłej precyzji. Są naszym oknem na świat, umożliwiają nam jego poznawanie i odczuwanie. Sprawne ręce pozwalają nam na rozwijanie wielu umiejętności, wyrażają nasze emocje, wreszcie umożliwiając nam samodzielne funkcjonowanie.