Słowa otuchy innych rodziców

„Kiedy po raz pierwszy usłyszałem słowa „integracja sensoryczna” i „niskie napięcie mięśniowe” użyte w odniesieniu do mojej córki, Julii, nie wiedziałem, co one oznaczają, i nie przywiązywałem do nich większej wagi, uważając je za kolejny przykład nadopiekuńczości mojej żony.