Psycholog dziecięcy, terapeuta ręki, trener. Absolwentka studiów magisterskich z zakresu psychologii o specjalności wspomaganie rozwoju oraz studiów podyplomowych z wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia. Doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera zaczęła zdobywać już na studiach podczas rocznego wolontariatu w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy. Cenne doświadczenia i wiedzę nt. pracy z dzieckiem z autyzmem zdobyła również podczas 1,5 rocznego stażu terapeutycznego w Fundacji SYNAPSIS w Warszawie, podczas którego brała udział w licznych konsultacjach, obserwacjach, diagnozowaniu dzieci pod kątem autyzmu oraz prowadziła terapię dzieci objętych opieką Fundacji SYNAPSIS. Pracowała również jako terapeuta dzieci z autyzmem w jednym z warszawskich przedszkoli oraz jako psycholog w zespole wczesnego wspomagania w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto ukończyła Szkołę Terapii Ręki Agnieszki Rosa, podczas której zdobyła wiedzę z zakresu diagnozowania i prowadzenia terapii dzieci z różnymi trudnościami w zakresie motoryki małej. Odbyła również liczne kursy z zakresu terapii dziecka z autyzmem. W dalszym ciągu poszerza swoją wiedzę, którą wykorzystuje w pracy z dziećmi z różnymi deficytami rozwojowymi. Prowadzi również szkolenia z zakresu diagnozy i terapii ręki. Prowadzi Centrum Terapii i Rozwoju Pro-Integris a także Punkt Przedszkolny Integris dla dzieci z autyzmem.

Terapia ręki

Nasze ręce to doskonałe narzędzia wyspecjalizowane w wielu zadaniach, tych dnia codziennego jak i czynności wymagających niezwykłej precyzji. Są naszym oknem na świat, umożliwiają nam jego poznawanie i odczuwanie. Sprawne ręce pozwalają nam na rozwijanie wielu umiejętności, wyrażają nasze emocje, wreszcie umożliwiając nam samodzielne funkcjonowanie.