Wady wymowy i ich przyczyny

Aby dziecko mogło bez przeszkód porozumiewać się z otoczeniem powinno właściwie odbierać i rozumieć kierowane do niego słowne komunikaty oraz posiadać umiejętność ich nadawania. Z różnych przyczyn zaburzeniu może ulec tak odbiór, jak i rozumienie mowy, a to z kolei może skutkować wolniejszym nabywaniem umiejętności tworzenia ustnych wypowiedzi.

Terapia ręki

Nasze ręce to doskonałe narzędzia wyspecjalizowane w wielu zadaniach, tych dnia codziennego jak i czynności wymagających niezwykłej precyzji. Są naszym oknem na świat, umożliwiają nam jego poznawanie i odczuwanie. Sprawne ręce pozwalają nam na rozwijanie wielu umiejętności, wyrażają nasze emocje, wreszcie umożliwiając nam samodzielne funkcjonowanie.