Gotowość szkolna i sposoby jej badania

O gotowości szkolnej dzieci i sposobach jej badania. Od roku szkolnego 2014/2015 obowiązkiem szkolnym zostaną objęte wszystkie dzieci, które ukończyły siedem lat oraz sześciolatki urodzone w pierwszym półroczu 2008 r. Dzieci, mimo iż są w tym samym wieku mogą być w różnym stopniu przygotowane do rozpoczęcia nauki szkolnej. Dojrzałość szkolna jest pojęciem pomagającym ustalić przygotowanie dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej.

Nabór na terapię psychologiczno-pedagogiczną

Kolejne z cyklu zajęć z psychologiem w naszej Pracowni to ZAJĘCIA EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE (wspomaganie szkolne, terapia psychologiczno-pedagogiczna, rewalidacja). Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku szkolnym w każdym przedziale wiekowym: od najmłodszego wieku szkolnego, gimnazjalistów i młodzieży starszej wymagającej dodatkowej pomocy w opanowaniu podstawowych umiejętności szkolnych: pisania, czytania, liczenia lub terapii dysleksji.

Nabór na TUS

Już niebawem rusza nabór na zajęcia z zakresu treningu umiejętności społecznych w naszej Pracowni ☺ Trening Umiejętności Społecznych (TUS) są to zajęcia pozwalające dzieciom poprzez zabawę rozwijać swoje kompetencje społeczne potrzebne w codziennym życiu. Umiejętności społeczne nabyte w okresie dzieciństwa decydują o dalszym rozwoju dziecka, a także o jego przyszłości.