Psycholog, terapeuta SI, terapeuta WWRD. Jest absolwentką studiów wyższych z Psychologii (specjalizacja kliniczna) oraz Pedagogiki Ogólnej i Szkolnej. Od początku wiedziała, że chce pracować z dziećmi, stąd całą swoją drogę edukacyjno-zawodową opierała na nabywaniu nowych umiejętności, wiedzy i doświadczeń z zakresu pracy z dzieckiem i jego rodziną. Na co dzień prowadzi diagnozy, terapie, konsultacje, zarówno z zakresu psychologii, jak i integracji sensorycznej. Aby podnosić swoje kwalifikacje ukończyła wiele kursów i szkoleń aby jakość pracy z podopiecznymi była jak najwyższa. Uważa, że ta praca to nie tylko obowiązek, ale pasja i styl życia. W wolnym czasie pasjonuje się szwedzkimi kryminałami, eksperymentami kulinarnymi oraz zajęciami fitness.

O porozumieniu Rodzic-Dziecko

Porozumienie => komunikacja => wymiana Komunikacja oznacza wymianę, łączność, wzajemną rozmowę. Dopiero wzajemny, obustronny przekaz informacji jest podstawą porozumienia, czyli wzajemnego zrozumienia tego, co chcemy sobie przekazać. Najwłaściwsza postawa rodziców to akceptacja i okazywanie miłości.

Gotowość szkolna i sposoby jej badania

O gotowości szkolnej dzieci i sposobach jej badania. Od roku szkolnego 2014/2015 obowiązkiem szkolnym zostaną objęte wszystkie dzieci, które ukończyły siedem lat oraz sześciolatki urodzone w pierwszym półroczu 2008 r. Dzieci, mimo iż są w tym samym wieku mogą być w różnym stopniu przygotowane do rozpoczęcia nauki szkolnej. Dojrzałość szkolna jest pojęciem pomagającym ustalić przygotowanie dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej.