O porozumieniu Rodzic-Dziecko

Porozumienie => komunikacja => wymiana Komunikacja oznacza wymianę, łączność, wzajemną rozmowę. Dopiero wzajemny, obustronny przekaz informacji jest podstawą porozumienia, czyli wzajemnego zrozumienia tego, co chcemy sobie przekazać. Najwłaściwsza postawa rodziców to akceptacja i okazywanie miłości.