Gotowość szkolna i sposoby jej badania

O gotowości szkolnej dzieci i sposobach jej badania. Od roku szkolnego 2014/2015 obowiązkiem szkolnym zostaną objęte wszystkie dzieci, które ukończyły siedem lat oraz sześciolatki urodzone w pierwszym półroczu 2008 r. Dzieci, mimo iż są w tym samym wieku mogą być w różnym stopniu przygotowane do rozpoczęcia nauki szkolnej. Dojrzałość szkolna jest pojęciem pomagającym ustalić przygotowanie dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej.